INDUSTRIE

Onderwaterwerk in een industriële omgeving is onze specialiteit. Elke ondergedompelde infrastructuur in een petrochemische site, staalfabriek, rioolwaterzuiveringsinstallatie, energiecentrale, winningsgroeve maar ook in een voedsel- of farmaceutische fabriek kan het voorwerp zijn van interventies door professionele duikers, ongeacht de omgeving: moeilijke toegang, chemische, radiologische of biologische besmetting, gebrek aan zichtbaarheid, temperatuur, dichtheid, enz.

De infrastructuren waarin wij opereren zijn ontelbaar; laten we terloops vermelden: zuiveringsinstallaties, verzamelbekkens, bezinkingsbekkens, beluchters, koelinstallaties, waterin- en -afvoeren, pompinstallaties, rioleringsnetwerken, biomassavergisters, tanks voor brandblussystemen, enz…

CIVIELE TECHNIEK

Bouw- en civieltechnische bedrijven doen regelmatig een beroep op onze teams van professionele duikers voor het afzinken van putten, het betonneren van vlotten, het slopen van betonnen of rotsfunderingen, inspecties en metingen voorafgaand aan het project, acceptatie-inspectie van een constructie, reparatie, zoeken naar objecten, bemonstering door kernboren, enz.

Bruggen, putten, sluizen, kanalen, dammen, ondergrondse netwerken, ondergedompelde galerijen en andere onder water gelegen constructies vormen onze dagelijkse werkplekken.

WATERWEGEN EN HAVENGEBIEDEN

We zijn regelmatig actief in havengebieden en waterwegen. Meer in het bijzonder over:
  • de sloten
  • docks
  • kademuren
We werken ook aan de ondergedompelde delen van schepen.

Noodzaak om onderwaterwerkzaamheden uit te voeren

Bel ons op 0477/88.70.56

Stuur een e-mail naar info@octo-diving.com