WETGEVING

Voor België: alle aspecten van onze onderwaterinterventies zijn in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 23/12/2003 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s verbonden aan het werken in een hyperbare omgeving.

Voor Frankrijk: alle aspecten van onze onderwaterinterventies zijn in overeenstemming met decreet nr. 2011-45 betreffende de bescherming van werknemers die in een hyperbare omgeving werken en de verordening van 30/10/2012 betreffende onderwaterwerkzaamheden.

Voor internationaal: onze normen voldoen aan de procedures aanbevolen door de International Marine Contractors Association (IMCA).

BASISTRAINING

Al onze duikers hebben officiële professionele titels. Ze komen van de Duikschool van Dinant en hebben hun vaardigheden in het buitenland geperfectioneerd om een ​​internationale Offshore-kwalificatie (Klasse 2A of HSE-top-up) te behalen, erkend door de International Marine Contractors Association (IMCA) en International Diving Schools Association (IDSA).

PROCEDURES

Al onze procedures, vormgegeven in de vorm van checklists, zijn vastgelegd in ons QA/QC-handboek en kunnen door onze klanten worden geraadpleegd.

Elke tussenkomst is onderworpen aan de ontwikkeling van een uitgebreide werkwijze die onderworpen is aan de goedkeuring van onze klanten.

Per interventie stellen we systematisch drie risicoanalyses op

 • Generieke risicoanalyse gekoppeld aan interventies in een hyperbare omgeving
 • Specifieke risicoanalyse gekoppeld aan de interventie in kwestie
 • Laatste minuut risicoanalyse voordat de duiker het water in gaat

APPARATUUR

Al onze uitrusting komt uit assortimenten die uitsluitend bestemd zijn voor professioneel duiken. Ze worden periodiek beoordeeld en getest. Voor deze herzieningen gelden vervolgprocedures conform VCA-type-eisen.

In afvalwaterzuiveringsinstallaties of andere vervuilde omgevingen gebruiken we alleen zogenaamde “constant flow” beademingsapparatuur. Deze apparatuur, die in een permanente overdruk staat vergeleken met de onderwateromgeving, is de enige die garandeert dat geen enkele accidentele infiltratie van verontreinigde vloeistof gevolgen kan hebben voor de duiker.

KWALIFICATIES

Al onze duikers beschikken over de volgende kwalificaties:

 • Basis VCA of operationeel raamwerk
 • Industriële en team-EHBO-er (PSE1)
 • Zuurstoftherapie
 • Neurologische beoordeling
 • Certificaat van medische geschiktheid voor hyperbarisme

VERVOLG TRAINEN

Ons hoofdkantoor is de thuisbasis van een 28 meter diepe ondergedompelde steengroeve.

Deze infrastructuur, speciaal ontworpen voor opleidingen, wordt ter beschikking gesteld voor de opleiding van duikers en het verbeteren van hun kennis.

Onze duikers kunnen regelmatig de volgende vaardigheden trainen:

 • Inspectie en reparatie van propeller en roer
 • Interventies bij buis- en flensmontage
 • Verstopping van leidingen
 • Wrakinspectie en vlottrekken
 • Betonconstructies
 • Montage van kranen
 • Implementatie en afvuren van explosieve ladingen onder water en aan de oppervlakte
 • Installatie van anodes
 • Interventies op agitators
 • Lassen
 • Snijden
 • Sloop van betonconstructies
 • Werk op hoogte op muren van 10 meter
 • Diepe bubbelduik
 • ROV-pijpleidinginspectieroute
 • Acrobatisch werk op muren

OCTO DIVING S.P.R.L. (Ltd)

 

VAT: BE0679.998.110

Rue J.J. Merlot, 54P 5060 – Sambreville – Belgium

Mobile 24/7:  +32 477 88 70 56

info@octo-diving.com