Interventies op industriële sites

We werken al 25 jaar ten behoeve van alle componenten van het industriële weefsel: staalfabrieken, agrofood, farmaceutische producten, energieproductie, petrochemie en vele anderen…
 • Beveiliging – betrouwbaarheid – reactievermogen
 • Oplossingen om uw processen draaiende te houden
 • De mogelijkheid om een ​​kostbare hulpbron te behouden: water

Biomethanisering

 • Dichtheid van slib, hitte, explosieve atmosfeer, ziekteverwekkers, gebrek aan zichtbaarheid: we hebben al deze risico’s onder controle gehouden om essentiële partners te worden in deze circulaire en duurzame sector.
 • Wij voeren, in soms zeer korte termijnen, het volgende uit: het in kaart brengen van de hoogte van resterende sedimenten (mineraal, exogeen), het reinigen van verwarmingssystemen, interventies aan roerwerken en hun masten, het dichten van lekken, het vervangen van leidingen of kleppen. li>

Zuiveringsinstallaties

 • Deze infrastructuur is essentieel voor het terugbrengen van water naar de natuurlijke omgeving en vereist zeer regelmatige onderhoudswerkzaamheden onder water.
 • Wij voeren uit: inspecties van sedimentophoping (bathymetrie), vervanging van roermasten, ontkoppeling van beluchtingsleidingen, ontstopping van roerwerken, etc.

Extractieve industrieën

Als grote gebruikers van water en geconfronteerd met milieu-uitdagingen, doen mijnbouwbedrijven regelmatig een beroep op onze duikers.
 • Onderhoud van pompfilters of leidingen
 • Bathymetrie en monsterverzameling om het potentieel van een locatie tijdens exploitatie te bepalen
 • Noodinterventies op ondergedompelde graafmachines

Petrochemicaliën

In deze sector is water geïntegreerd in veel procesfasen, maar vormt het vooral een essentieel element voor de veiligheid, of het nu gaat om koeling of brandbestrijding.
 • Onderhoud van ondergedompelde apparatuur
 • Onderhoud van brandtanks
 • Zoeken naar lekken

Farmaceutische industrie

Deze sector maakt een versnelde ontwikkeling door en als gevolg daarvan blijft de waterbehoefte toenemen. Hun afvalwater bevat een aantal potentiële verontreinigende stoffen: oplosmiddelen, zware metalen, antibiotica, hormonen, enz. Daarom moet het aan een recyclingproces worden onderworpen. Onze duikers opereren regelmatig in deze vervuilde omgevingen.
 • Reparatie van roermasten
 • Plaatsing van sondes
 • Verstopping van leidingen

Noodzaak om onderwaterwerkzaamheden uit te voeren

Bel ons op 0477/88.70.56

Stuur een e-mail naar info@octo-diving.com