Juridische mededelingen

In overeenstemming met de bepalingen voor vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de website op de hoogte gebracht van deze juridische kennisgeving.

Verbinding en navigatie op deze website door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen.

* Juridische mededelingen – Gegevensverwerking

ARTIKEL 1 – DE UITGEVER

Verantwoordelijk voor het publiceren van de website octo-diving.com:

OCTO-DUIK

Rue Joseph-Jean Merlot, 54P 5056 Sambreville
België

+32477887056
info@octo-diving.com

Accommodatie:
OVH – 2 Rue Kellermann 59100 Roubaix – Frankrijk

ARTIKEL 2 – TOEGANG TOT DE SITE

Toegankelijkheid van deze website vanaf elke locatie, 7 dagen per week en 24 uur per dag, behalve eventueel in geval van overmacht, een geplande of ongeplande onderbreking of zelfs in geval van onderhoud aan de website. Deze website kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de diensten.

ARTIKEL 3 – GEGEVENSVERZAMELING

De website verzekert de gebruiker dat in het geval van het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie dit zal gebeuren met respect voor de privacy met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden. De gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. De gebruiker oefent dit recht uit per e-mail op het adres: info@octo-diving.com

ARTIKEL 4 – COOKIES

Tijdens bezoeken aan deze website kan er automatisch een cookie in de browsersoftware van de gebruiker worden geïnstalleerd en de gebruiker accepteert deze door op deze website te surfen. Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert; het wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op een website. De gebruiker kan de cookie altijd deactiveren via de instellingen van zijn browsersoftware.

ARTIKEL 5 – INTELLECTUEEL EIGENDOM

Elke reproductie, gebruik, marketing, distributie, wijziging van de gehele of een deel van de website zonder toestemming van de Uitgever is verboden. Niet-naleving kan resulteren in juridische stappen zoals voorzien in de Intellectuele Eigendomswet.